Pycha | Klipy Wideo

Tekst: Jan Lechoń (wiersz Pycha)

Produkcja, kompozycja: Maciej Sadokierski

Miks i mastering, aranżacja wokalu: Kamil Słubik

Grafika: Łukasz "Pachu" Pach

Video: Robert "Żaku" Zaczkowski

Łowicz/Łódź 2021

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pycha

Z ogro­dów, z któ­rych pły­ną fale dziw­nych woni,

Z pa­ła­ców o prze­pysz­ne opar­tych ko­lum­ny,

Z two­ich oczu błę­kit­nych i twej bia­łej dło­ni,

Ze sie­bie, ze wszyst­kie­go, jak Bóg je­stem dum­ny.

Pod koł­drą się gwiaź­dzi­stą do snu dzień uło­żył,

Pa­trzę w ogród przez okno: w ogro­dzie jest ciem­no.

I my­ślę: je­stem czło­wiek, któ­re­go Bóg stwo­rzył,

O każ­dej dnia go­dzi­nie śmierć wisi nade mną.

Zła zie­mia bę­dzie żar­ła moje bia­łe ko­ści,

Lecz gdzież odej­dzie du­sza, ten czło­wiek praw­dzi­wy?

Je­śli Bóg jest ni­co­ścią, pój­dzie do ni­co­ści,

Do nie­ba - je­śli do­bry; do pie­kła - gdy mści­wy.

------------------------------------------------------------------------------------------------ https://www.instagram.com/sickroomband/

https://www.facebook.com/SICKROOMband

Zgłoś nieodpowiednie treściPARTNERZY


LOGOWANIE

Zamknij

REJESTRACJA

Zamknij
lub

Masz już konto w Szarpidrut.pl?

Zaloguj się w Szarpidrut.pl

ODZYSKIWANIE HASŁA

Zamknij
Odbierz pocztę e-mail! Wysłaliśmy tam wiadomość! Nie ma? Sprawdź folder SPAM
Nie mamy takiego adresu w bazie!

Podaj adres e-mail, którym logujesz się do serwisu - wyślemy tam link do wygenerowania nowego hasła