Szarpidrut

Regulamin

REGULAMIN LAJT SERWISU SZARPIDRUT.PL

Czyli krótkie podsumowanie regulaminu dla tych, którym nie chce się czytać całości :-)

- W serwisie można zakładać konta użytkowników. Korzystanie z wszelkich funkcjonalności serwisu jest i zawsze będzie bezpłatne. Usługi płatne są usługami dodatkowymi i nie musisz z nich korzystać. Na pewno nie spotka Cię niemiła niespodzianka, że gdzieś coś przypadkiem aktywowałeś a my wyślemy Ci rachunek. Nie działamy tak.

- Ponadto serwis zapewnia że nie będziesz dostawał żadnego spamu, nie rozsyłamy i nie będziemy rozsyłać żadnych reklam (jedynie niewielka wstawka w newsletterze, który otrzymujesz tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę). Jedyna korespondencja od nas to informacje o nowościach na stronie, o konkursach organizowanych przez nas (ewentualnie wspólnie z naszymi partnerami), o ciekawych wydarzeniach które mają mieć miejsce lub relacje o tych, które się już odbyły,  ewentualnie o ważnych sprawach techniczno-organizacyjnych.

- Nie udostępnimy Twoich danych nikomu i nie będziesz otrzymywał żadnych reklam z naszego powodu.

- Nie ma ukrytych warunków korzystania z serwisu, nie ma gwiazdek w umowach. Po prostu jeśli “słuchasz” to słuchasz. My jedynie będziemy Cię namawiać byś głosował na ulubione kawałki, oceniał je, komentował. Po prostu byś brał czynny udział w życiu społeczności serwisu. Jeśli “grasz” to graj, nagrywaj się i wysyłaj nam swoje mp3. Postaramy się by usłyszeli i ocenili je inni, byś zabrzmiał w radiu, by pisali o Tobie w gazetach. Nie pobieramy i nie będziemy pobierali od Ciebie żadnych opłat. Nie pozbywasz się też na rzecz serwisu praw autorskich swoich utworów. My tylko pomożemy Ci się pokazać a Twoja twórczość pozostaje Twoją.

- Regulamin określa co oznaczają różne pojęcia, jak działa serwis, jak my, prowadzący działamy, informujemy do czego i kto ma dostęp itd. Będziesz miał czas, przeczytaj kiedyś cały.

- O wszelkich zmianach w regulaminie będziemy informowali w skrócie w podsumowaniu byś nie musiał ponownie czytać całego.

MIŁEGO KORZYSTANIA Z SERWISU !!!

Ekipa Szarpidrut.plREGULAMIN SERWISU SZARPIDRUT.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Pojęcia użyte w regulaminie (w treści Regulaminu pojęcia zaczynające się z wielkiej litery są wyjaśnione w poniższym punkcie).:

- Użytkownik - osoba posiadająca konto (profil) w serwisie szarpidrut.pl

- Login - prywatny, osobisty adres e-mail Użytkownika używany do zakładania oraz logowania do Serwisu bądź nazwa konta na portalu Facebook, jeżeli Użytkownik wybrał taką formę logowania w naszym Serwisie.

- Serwis - serwis Szarpidrut.pl wraz z całą grupą mniejszych serwisów wchodzących w skład Grupy Szarpidrut.

- Grupa Szarpidrut - wszystkie serwisy wchodzące w skład Serwisu Szarpidrut.pl i należące bezpośrednio do Serwisu macierzystego.

- Operator - właściciel serwisu oraz osoby posiadające prawa administratora serwisu działające w jego imieniu.

- Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu

- Profil Podstawowy - podstawowe konto użytkownika. Do konta tego mogą być przypisane konta dodatkowe, specjalne takie jak Firma czy Zespół.

- Profil Firma - Profil dodatkowy przypisany do Profilu Podstawowego Użytkownika. Profil specjalny, reprezentujący działalność gospodarczą Użytkownika, powiązany i reprezentowany bezpośrednio przez Profil Podstawowy.

- Profil Zespołu - Profil dodatkowy reprezentujący zespół muzyczny, łączący Profile Podstawowe Użytkowników Serwisu będących członkami tego zespołu.

- Treści - wszelkie treści nadesłane przez Użytkowników w postaci Multimediów oraz Publikacji a także zebrane punkty, zebrane głosy w konkursach, komentarze, opisy Profili Użytkowników, wszelkie artykuły i inne informacje zawarte w Serwisie.

- Treści Reklamowe - Treści o charakterze reklamowym, czyli promującym komercyjne działania, podmioty, akcje konkurencyjnych firm, przedmioty i usługi o charakterze zarobkowym.

- Multimedia - pojęcie określające w Regulaminie wszelkie pliki nadesłane przez Użytkowników bądź zamieszczane przez Operatora Serwisu takie jak pliki graficzne (np. w formacie *.jpg), pliki dźwiękowe (w formacie *.mp3) oraz zagnieżdżone pliki Wideo z serwisów zewnętrznych (np. Youtube).

- Publikacje - wszelkie treści tekstowe nadesłane, redagowane, cytowane, kopiowane (z podaniem źródła) przez Użytkowników lub Operatora Serwisu w formie samego tekstu lub z załączonymi Multimediami w postaci artykułów, bloga, ogłoszeń i wszelkich dostępnych w Serwisie form.

- Mechanizmy Serwisu/Funkcjonalności - wszelkie funkcjonalności sewisu dostępne na stronach portalu szarpidrut.pl oraz pozostałych stronach grupy szarpidrut, które pozwalają na różnego rodzaju działania Użytkowników takie jak między innymi: głosowanie, komentowanie profilu, logowanie, komentowanie treści i multimediów, korzystanie z odtwarzacza multimediów, tworzenie własnych playlist, koszystanie z przeglądarki zdjęć itd.

 1. Regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnych Profili Użytkowników (Profili Podstawowych, Firmowych oraz Zespołów) (zwanych dalej "Użytkownikami") w serwisie internetowym www.szarpidrut.pl i w serwisach powiązanych w Grupie Szarpidrut (zwanym dalej "Serwisem") i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Operatorem Serwisu oraz właścicielem marki “szarpidrut.pl” jest firma “Szarpidrut”, e-mail: poczta@szarpidrut.pl, inne kanały komunikacji dostępne są na stronie Serwisu.
 3. Podstawowym celem Serwisu jest promowanie na wszelkie dostępne sposoby niezależnych wykonawców muzyki gitarowej, samej muzyki oraz propagowanie gry na gitarze i tworzenie muzyki.
 4. Serwis NIE zawiera z Użytkownikiem umowy abonamentowej na korzystanie z usług Serwisu, nie pobiera oraz nie będzie pobierał opłat cyklicznych i jednorazowych za utworzenie, utrzymanie, prowadzenie oraz ewentualne usunięcie Profilu. Dotyczy to każdego rodzaju Profilu.


Serwis nie będzie też pobierał opłat za korzystanie z żadnych funkcjonalności Serwisu związanych z Profilem Podstawowym i Profilem Zespołu a także za niektóre funkcjonalności Serwisu związane z Profilem Firma.

 1. Dla Profilu Firma przewidziane dodatkowe płatne funkcjonalności będą wyraźnie opisane w cenniku i zawierana będzie stosowna do nich umowa z Użytkownikiem.
 2. Posiadanie Profilu Firmowego jest bezpłatne, przy czym Serwis ustala indywidualnie warunki opłaty za ewentualne funkcjonalności dodatkowe z każdym podmiotem niezależnie i przedstawia te warunki Użytkownikowi będącemu właścicielem Profilu Podstawowego reprezentującego Profil Firmowy. Samo utworzenie Profilu Firmowego nie nakłada na Użytkownika żadnego obowiązku opłaty, nie zobowiązuje do żadnej umowy. Nie przyjęcie proponowanych warunków przez którąś ze stron (Serwis bądź Użytkownika) skutkuje co najwyżej zawieszeniem lub usunięciem Profilu Firmowego bądź brakiem dostępu do wybranych funkcjonalności.
 3. Serwis ma także prawo odstąpienia od pobrania opłaty za płatne funkcjonalności Profilu Firmowego, wszelkie ustalenia są indywidualne pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem.
 4. Szczegóły i warunki tworzenia poszczególnych Profili Użytkowników reguluje rozdział II Regulaminu.
 5. Rejestracja w Serwisie i tworzenie Profili
 6. Rozróżniane są różne rodzaje Profili. Każdy rodzaj profilu może mieć różne uprawnienia w Serwisie i dostęp do różnych funkcjonalności Serwisu.


Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jeden Profil Podstawowy przypisany do jego osobistego konta e-mail bądź do zestawu danych z serwisu Facebook, które pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkownika służące jednocześnie jako Login przy logowaniu się do Serwisu.

 1. Możliwe jest także tworzenie Profili dodatkowych w ramach profilu Podstawowego. Profile dodatkowe tworzy się z pozycji Profilu Podstawowego. Aby utworzyć Profil dodatkowy należy posiadać Profil Podstawowy.

Każdy Użytkownik może posiadać wiele profili dodatkowych.

 1. Profile dodatkowe to Profil Zespół oraz Profil Firma.
 2. Poprzez funkcjonalności rozumie się dostęp do różnego rodzaju Treści Serwisu jak i możliwość zamieszczania różnego rodzaju Treści i korzystania z różnych Mechanizmów Serwisu.
 3. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany uprawnień dla poszczególnych rodzajów profili zarówno podstawowych jak i dodatkowych.

5 Użytkownik, który dokonał rejestracji oświadcza że:

 1.    a) zna i rozumie treść niniejszego regulaminu Serwisu;
 2.    b) jest świadomy że wszelkie publikowane przez niego Treści będą dostępne publicznie

       w Serwisie dla wszystkich Użytkowników;

 1.    c) nie będzie wysyłać materiałów muzycznych i innych objętych prawami autorskimi, których

       upublicznianie bez zgody Autora jest niezgodne z prawem.

III. Treści Serwisu

 1. Operator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by zamieszczane w Serwisie Treści nie krzywdziły osób trzecich, nie powodowały łamania prawa wobec osób trzecich, nie były zamieszczane niezgodnie z Polskim Prawem oraz zasadami tzw. dobrego obyczaju. Wszelkie tego typu materiały w przypadku ich wykrycia bądź zgłoszenia przez innych Użytkowników będą natychmiast usuwane a wobec osób, które dopuściły się tego typu wykroczeń będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje.
 2. Zamieszczone Treści przez Użytkowników i administratorów dostępne są do odczytu (przeglądania, odtwarzania bezpośrednio na stronie) dla pozostałych Użytkowników.

Niektóre Treści w dostępne są także w innych serwisach w ramach promocji oraz w innych mediach na podobnych zasadach tj. do odczytu, odtworzenia dla innych Użytkowników Serwisu oraz serwisów partnerów i patronów Serwisu.

 1. Operator Serwisu udostępnia możliwość odsłuchania nagrań, odtwarzania wideo oraz przeglądania plików graficznych zamieszczonych przez Użytkowników i Operatora bezpośrednio ze strony Serwisu za pomocą oprogramowania zamieszczonego na serwerach Serwisu bądź ze strony partnerów i patronów oraz w innych mediach partnerów i patronów.

Tym samym Operator nie umożliwia bezpośrednio pobrania żadnych Treści z serwerów Serwisu, i serwisów patronów i partnerów Serwisu, jednak nie ma możliwości technicznej na uniemożliwienie takich działań osobom robiącym wyżej wymienione czynności w sposób niezgodny z przeznaczeniem z wykorzystaniem oprogramowania służącego do nielegalnego pobierania Treści.

 1. Użytkownik zamieszczając Treści w Serwisie świadomy jest możliwości niekontrolowanego wykorzystania ich przez osoby trzecie i nielegalne dalsze ich upublicznienie, które nie jest z przyczyn technicznych zależne od Serwisu a także serwisów patronów i partnerów Serwisu.
 2. Użytkownik jednocześnie zgadza się na wykorzystanie jego Treści przez Operatora w celu promowania Użytkownika i jego twórczości poprzez zamieszczanie, kopiowanie, cytowanie tych Treści w innych częściach Serwisu, w innych Serwisach należących do Grupy Szarpidrut a także u patronów, partnerów i podmiotów współpracujących z Serwisem w zakresie promowania działalności Użytkowników
 3. Wszelkie Treści zamieszczane w Serwisie pozostają własnością Użytkownika, który dane Treści przesłał i jednocześnie odpowiada on za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zamieszczać Treści o charakterze odpowiadającym przeznaczeniu. Nie dopuszcza się zamieszczania Treści o charakterze reklamowym bez zgody Operatora Serwisu. Szczegóły zamieszczania Treści Reklamowych ustalone są w dziale V. niniejszego Regulaminu.
 5. Operator zastrzega sobie prawo decydowania o tym, które z zamieszczanych Treści są Treściami Reklamowymi.
 6. Usuwanie konta, zmiana parametrów
 7. Użytkownik w każdej chwili ma prawo zażądać usunięcia Profilu Podstawowego w Serwisie Szarpidrut.pl i Serwisach Grupy Szarpidrut. Profile dodatkowe (Firma i Zespół) Użytkownik modyfikuje i usuwa samodzielnie za pomocą dostępnych na stronie Serwisu narzędzi.
 8. Operator zobowiązuje się do usunięcia Profilu Użytkownika wraz z wszelkimi zamieszczonymi przez niego Treściami powiązanymi ze wskazanym Profilem Podstawowym w terminie nie naruszającym Polskiego Prawa dotyczącego ochrony danych osobowych tj. do 30 dni od dnia wpływu takiego wniosku. Zazwyczaj Operator dokonuje usunięcia konta do 7 dni.
 9. Wniosek o usunięcie Profilu Podstawowego wraz z wszelkimi danymi należy nadesłać na adres podany na stronie Serwisu z adresu e-mail przypisanego do danego konta. Wyłącznie e-mail nadesłany z przypisanego do Profilu Użytkownika adresu jest potwierdzeniem autentyczności korespondencji i tylko taki będzie rozpatrywany.
 10. Reklama
 11. Zamieszczanie Treści Reklamowych dozwolone jest w Serwisie wyłącznie w zakresie i formie ustalonej przez Operatora i uzgodnionej z Operatorem.
 12. Wszelkie nielegalne zamieszczanie Treści Reklamowych bez wcześniejszego uzgodnienia z Operatorem skutkować będzie usunięciem Treści oraz wysłaniem wyjaśnienia a przy kolejnym przypadku w/w działania ostrzeżenia do Użytkownika będącego autorem tych Treści. W dalszej konsekwencji, w przypadku braku reakcji na ostrzeżenia, zablokowaniem lub usunięciem Profilu Użytkownika.
 13. Wyznaczone miejsce do samodzielnego bezpłatnego zamieszczania treści reklamowych bez wymaganego wcześniejszego ustalania warunków z Operatorem jest dział zwany Bazą Firm i jest dostępny w menu głównym Serwisu.
 14. Operator może zaproponować indywidualne warunki emisji ogłoszenia reklamowego w postaci zamieszczenia Profilu Firmowego Użytkownika w odpowiednim dziale Serwisu wraz z powiązanymi z tym kontem Treściami.
 15. O ile nie została zawarta umowa w drodze rozmowy i negocjacji na wyraźnie określonych warunkach indywidualnie z Użytkownikiem NIE zostaje zawarta automatycznie żadna umowa pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, która zobowiązywała by Użytkownika do płatności. Samo utworzenie Profilu Firma nie zobowiązuje Użytkownika do żadnych opłat i nie narzuca żadnego abonamentu.
 16. Możliwe jest wykupienie miejsca na reklamę w miejscu i czasie wskazanym w drodze indywidualnego porozumienia w formie umowy Operatora z Użytkownikiem w cenie ustalonej z góry i przyjętej przez obie strony umowy.
 17. Za treści reklamowe zamieszczone w każdym innym dziale przeznaczonym do innych rodzajów Treści niż reklamowe uważa się Treści o prowadzonej działalności zarobkowej Użytkownika lub promującej produkt bądź usługę.


Wyjątek stanowi ogłoszenie zbliżającego się koncertu muzycznego lub innego typu wydarzenia, którego termin i miejsce są ustalone. Tego typu ogłoszenia są dozwolone nawet jeśli wydarzenia te mogą przynosić korzyści majątkowe Użytkownikowi.

 1. Wszelkie treści zamieszczane przez Użytkownika nie mogą naruszać godności osób trzecich, być obraźliwe, nawoływać do przemocy, wyrażać nienawiść czy w jakikolwiek inny sposób naruszać przepisy Prawa.
 2. Każdy użytkownik, który uważa że zamieszczona treść przez innego Użytkownika w jakiś sposób narusza punkt 8. rozdz. V. niniejszego Regulaminu ma prawo zgłosić to Operatorowi poprzez dowolny z dostępnych kanałów kontaktu.
 3. Z racji charakteru Serwisu Operator ma prawo odmówić przyjęcia reklamy na Stronę Serwisu, szczególnie w przypadku reklamy podmiotów konkurencji lub podmiotów działających na szkodę Serwisu, ośmieszających go lub powodujących inną szkodę.
 4. Przed zawarciem umowy Operatora Serwisu ze stroną zlecającą reklamę uzgodniona musi zostać jednoznacznie forma reklamy, jej wielkość, miejsce, zakres oraz czas jej emisji i musi zostać zatwierdzona przez obie strony umowy tj. przez Operatora i Użytkownika, który reklamę zleca.
 5. Zamieszczane reklamy nie mogą promować usług, produktów i innych wytworów, które są niezgodne z Polskim Prawem.
 6. Operator zastrzega sobie prawo przyjęcia w tym samym czasie reklamy od innego Użytkownika i zamieszczania jej jednocześnie w tym samym okresie nie naruszając warunków umowy z żadnym z Użytkownikiów.
 7. Aktualny cennik reklam dostępny jest na stronie Serwisu w zakładce Reklama. Ceny podlegają negocjacji i mogą zostać ustalone indywidualnie. Operator zastrzega sobie także prawo do zmian cennika w dowolnym terminie bez podawania przyczyny za zachowaniem ważności umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w cenniku.
 8. Postanowienia końcowe
 9. Operator Serwisu szarpidrut.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnej chwili zobowiązując się do poinformowania Użytkowników o wprowadzeniu zmian.
 10. Operator zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu a także do dbania o jego przestrzeganie przez Użytkowników w miarę swoich możliwości technicznych.
 11. Operator zobowiązuje się do zapewnienia stałego dostępu do aktualnego Regulaminu na stronie Serwisu w formie tekstu bezpośrednio wyświetlanego na stronie Serwisu a także do pobrania w formie pliku PDF.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i zastępuje dotychczasowy regulamin szarpidrut.pl.

LOGOWANIE

Zamknij

REJESTRACJA

Zamknij
lub

Masz już konto w Szarpidrut.pl?

Zaloguj się w Szarpidrut.pl

ODZYSKIWANIE HASŁA

Zamknij
Odbierz pocztę e-mail! Wysłaliśmy tam wiadomość! Nie ma? Sprawdź folder SPAM
Nie mamy takiego adresu w bazie!

Podaj adres e-mail, którym logujesz się do serwisu - wyślemy tam link do wygenerowania nowego hasła